Tránh cạm bẩy

1. Mua bán với những người mà mình có thể gặp tận mặt, thì có thể tránh được 99% cạm bẫy.

2. Không bao giờ nhận chuyển tiền qua Western Union, Moneygram.

3. Không nên nhận Cashier Checks & Money Orders, vì giả rất nhiều.

4. Không bao giờ cho ai biết về tài chánh cá nhân của mình.

5. Hoàn toàn tránh các dịch vụ chuyển hàng hoặc Escrow services.

6. Vietnamtown hoàn toàn không liên hệ với bất cứ dịch vụ gì.

7. Không bao giờ mướn nhà trước khi tận mắt xem nhà, hoặc mua hàng trước khi thấy được mặt hàng.

8. Rất cẩn thận khi bị hỏi về credit checks, hoặc background checks của mình.