Thắc mắc

Làm cách nào để đăng rao vặt trên trang mạng Vietnamtown.com?

Trước tiên bạn cần phải đăng ký tài khoản trên trang mạng Vietnamtown.com.  Lúc đó bạn sẽ có thể đăng nhập với tên tài khoản và mật khẩu lúc đăng ký để đăng rao vặt.

Tốn bao nhiêu tiền để đăng rao vặt trên trang mạng Vietnamtown.com?

Việc đăng rao vặt trên trang mạng Vietnamtown.com là hoàn toàn miễn phí.

Nhiệm vụ của trang mạng Vietnamtown.com là gì?

Trang mạng Vietnamtown.com tồn tại là để phục vụ cộng đồng người Việt Nam trên toàn thề giới.  Thành viên của trang mạng Vietnamtown.com không cần phải tốn tiền để đăng rao vặt hoặc gửi tin nhắn trên trang web.  Ngoài ra, trang mạng Vietnamtown.com còn là một trang mạng thương mại.

Kích cỡ cho hình ảnh để đăng trên rao vặt là bao nhiêu?

Kích cỡ phải nhỏ hơn 500k.