Forum

Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: Nhạc viết của dân amateur
huberthuyn-
h
Newbie
Posts: 2
Permalink
Post Nhạc viết của dân amateur
on: March 15, 2013, 07:32
Quote

Let's start this topic. I go first. Nếu ai có viết bài nhạc nào, mời bạn tham dự và để nhạc của bạn lên.

Mời các bạn nghe thử bài nhạc sau đây. Constructive comments are welcome.
Bản nhạc tên là Ra Đi
http://www.youtube.com/watch?v=0ffb-9NHz6A

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Page loaded in: 0.009 seconds.