By

Bình Dân Restaurant

Quán nhậu & To Go đặc biệt các món dê, tiết canh, lòng heo, ….

10040 McFadden Ave
Westminster, CA 92683
(714) 839-7050

Rate this article