By

Bột Chiên Kang Lạc

Ăn sáng với mì và bột chiên tại tiệm Kang Lạc trên đường Bolsa.

9301 Bolsa Avenue
Westminster, CA 92683

(714) 894-6122

Rate this article