Show Ad

Classifieds Menu


Contact binhan
: San jose

Co hoi co 102 doi voi nhung ban lam Uber, Doordash, Amazon va co khai thue trong nam 2019. SBA va PPP cung cap nhung khoan loan forgiveness tu 1000 den 5000 usd (inđepnent contractor), 50000 usd (bussiness owner). Neu ban nao gioi tieng Anh, minh se tu gui duong link de dang ki. Rieng PPP 1 bo ho so la 15 usd. Neu nho e fill out dum thi cho e xin it phi, vi bo thoi gian voi anh chi. MINH 4087504815.