Show Ad

Classifieds Menu


Contact stargirljj
: Fullerton


Mua bất kỳ 2 mặt hàng với dán màu đỏ, nhận được thứ 3 nhãn dán màu đỏ mục miễn phí. **KHÔNG GIỚI HẠN***

Uptown Cheapskate không phải là cửa hàng tiết kiệm trung bình của bạn. Chúng tôi chỉ mua những bộ quần áo và phụ kiện thời trang nhẹ nhàng nhất mà bạn yêu thích hôm qua và bán chúng ngay hôm nay với giá thấp hơn tới 70% so với giá trung tâm! 2 địa điểm ở Orange County

Uptown Cheapskate
24366 Đại lộ Rockfield (góc El Toro)
Lake Forest, CA. 92630

Uptown Cheapskate
2434 E. Chapman Ave (Góc đại học bang, phía bên kia CSUF)
Fullerton, CA. 92831

Mở M-F 10-9
Thứ bảy 10-8
Sun 11-7


Buy any 2 items with RED stickers, received the 3rd RED sticker item FREE. **NO LIMIT***

Uptown Cheapskate is not your average thrift store. We buy only the most stylish gently used clothes and accessories you loved yesterday and sell them today at up to 70% less than mall prices! 2 locations in Orange County

Uptown Cheapskate
24366 Rockfield Blvd (corner of El Toro)
Lake Forest, CA. 92630
AND
Uptown Cheapskate
2434 E. Chapman Ave (Corner of State college, across from CSUF)
Fullerton, CA. 92831

Open M-F 10-9
Sat 10-8
Sun 11-7