Show Ad

Classifieds Menu


Contact QuartzV
: Ho Chi Minh City

Manufacturer of Quartz powder grid sand lumps in India Ho Chi Minh City Vietnam SVI
Nhà sản xuất bột thạch anh dạng bột thạch anh ở Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Shri Vinayak Industries

http://quartzpowdermanufacturers.com/supplier-of-quartz-powder-in-india.php
Shri Vinayak Industries is recognized name in the market for manufacturing of various quality ranges of quartz powder, grit, sand and lumps. The products are available with the highest quality and purity that are used in various industries. You can get our precisely processed and balanced composite products with feasible prices. Shri Vinayak Industries is the biggest quartz powder manufacturer exporting the products in Vietnam.
Shri Vinayak Industries được công nhận là tên tuổi trên thị trường sản xuất các loại bột thạch anh, đá, cát và cục. Các sản phẩm có sẵn với chất lượng cao nhất và độ tinh khiết được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Bạn có thể nhận được các sản phẩm tổng hợp được xử lý chính xác và cân bằng của chúng tôi với giá khả thi. Shri Vinayak Industries là nhà sản xuất bột thạch anh lớn nhất xuất khẩu sản phẩm tại Việt Nam.

Shri Vinayak Industries
WWW- http://quartzpowdermanufacturers.com
Number- 91-9828565260
Email: svindustries.india@gmail.com
info@quartzpowdermanufacturers.com
Address: 1-Shiva Ji Nagar, Opp. RSS Office, Udaipur 313001 (Raj.) INDIA