Show Ad

Classifieds Menu


Contact massagebysherry@yahoo.com
: Westminster

Vietnam Đồng Ứng Liệu Pháp. Chuyên trị đau nhức. VN LY'S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY www.vndongunglieuphap.blogspot.ca lyphuocloc4067@gmail.com 1(714)856-0775 Viber. Khoá Học Chuyên Môn Huấn Luyện và Đào Tạo Các Kỷ Năng ***Chửa Bệnh Thần Tốc Của Thầy Lý Phước Lộc*** Tháng 1/26,27,28/2018 Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủ Nhật. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Mổi buổi $40; 3 buổi $100.00. Thầy sẻ có lớp học mổi cuối tháng. Tại Trung Tâm Điển Quang www.trungtamdienquang.com 14560 Magnolia Street, #104, Westminster, CA 92683 (714)493-3149 (714)369-0222 ***Trung Tâm có Bác Sỉ Đông Y Chửa Bệnh 7 ngày hàng tuần. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.