Show Ad

Classifieds Menu


Contact massagebysherry@yahoo.com
: Homeland, RiverSide County

KHÍ CÔNG Y ĐẠO THÔNG BÁO
THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC KHÁM VÀ CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ** THEO PHƯƠNG PHÁP KHÍ CÔNG Y ĐẠO: Tu ngay 26/11/2017 den ngay 28/01/2018.VÀO NHỮNG NGÀY TRONG TUẦN THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU MỖI TUẦN TỪ 7:00 GIỜ ĐẾN 12:00 TẠI ĐỊA CHỈ: www.lientrihaihoi.com
ĐẠO TRÀNG LIÊN TRÌ HẢI HỘI: 25185 PIERSON ROAD, HOMELAND, CA 92548 1(951)325- 8384. 1(514)374-1849 Viber
***NHỮNG BỆNH NHÂN Ở XA TỪ CÁC TIỂU BANG KHÁC ĐẾN, SẼ ĐƯỢC SẮP XẾP CHỖ Ở, ĂN CHAY MIỄN PHÍ (TÙY NGHI CÚNG DƯỜNG) VÀ TU TẬP PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ MỖI NGÀY CHO ĐẾN KHI KHỎI BỆNH. RETREAT
Qúi vị có thể theo học cách tự chữa bệnh tại các trang sau đây:
www.khicongydaovn.wordpress.com
http://khicongydaovietnam.wordpress.com
http://khicongydaododucngoc.blogspot.com http://khicongydaotoronto.com/forum/viewforum.php?f=45
http://doducngocqigong.ca/
http://khicongydaotailieu..blogspot.ca/
**Trang nhà mới cho người mới học:
http://khicongydaovn.wixsite.com/home
http://khicongydaovn.blogspot.ca/
http://khicongydao.vn/author/diepnh/
**Tài liệu tham khảo:
http://khicongydaotailieu.blogspot.com **Videos:
http://www.youtube.com/user/khicongydaovn#g/uh
https://www.youtube.com/channel/UCGQFzPF00Ttqdm3wDKVqTXg