Show Ad

Classifieds Menu


Contact recoverguide@yahoo.com
: Westminster

New Directions (phương hướng mới)

. Nơi đây chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của quí vị.

. Dịch vụ tư vấn do các học viện được đào tạo chuyên nghiệp đãm trách.

Tư vấn giải quyết (sự bất hoà, xung đột) trong gia đình.

Tư vấn cho 1 nhóm hay từng cá nhân.

Xét nghiệm chất ma tuý do Nha chuyển vận (DOT) hoặc không do Nha chuyển vận.

Báo cáo tiến triễn khi cần theo yêu cầu của quí vị thân chủ.

Giá biểu lệ phí nhận trực tiếp, hoặc qua bảo hiểm hay các hình thức khác.

Dịch vụ bảo trợ sau khi chữa trị và bình phục.

Các dịch vụ tư vấn/hướng dẫn cách chế ngự:

_Cơn giận dữ.

_Bạo hành trong gia đình.

_Tư vấn cho các bậc cha mẹ, và gia đình (khi có vấn đề)

Ổn định đời sống vật chất, lạm dụng tự do.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn lấy hẹn, xin gọi: (562)-943-6000.

Chương trình điều trị bạo lực gia đình

Chỉ mới được chấp thuận bởi Los Angeles and Orange County Cục Quản Chế bạo lực gia đình đơn vị để cung cấp một chương trình điều trị 52 tuần. Hãy gọi 714-553-0645 or 562-943-6000 để biết thông tin và các cuộc hẹn .

Trong nước lạm dụng, cũng được gọi là lạm dụng vợ chồng, xảy ra khi một người trong một mối quan hệ thân mật hay hôn nhân cố gắng thống trị và kiểm soát người khác. Trong nước lạm dụng bao gồm bạo lực thể chất được gọi là bạo lực gia đình.Anger management vietnamese

vietnamese classes