Show Ad

Classifieds Menu


Contact hai
: San Jose

Trường Việt Ngữ An Lạc
1647 E San Fernando st * San Jose CA 95116
www.anlactu.com/ 408-254-1710/email: anlactu1647@gmail.com

HÃY TỰ HÀO KHI NÓI TIẾNG VIỆT, LÀ NGƯỜI CON PHẬT BIẾT GIÁO LÝ!

Ngày khai giảng và đăng ký, thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2017,
từ 2 PM - 5 PM.

Dạy theo niên khoá, chuyên rèn luyện, kỹ năng đàm thoại, đọc và viết tiếng Việt từ mẫu giáo đến tốt nghiệp (tuổi từ 6-16 tuổi).

Sau khi tốt nghiệp, con em sẽ có đủ khả năng học tiếng Việt tại các trường Trung học, cũng như tự tin khi nói tiếng Việt và đọc sách báo.

Có dạy kèm homework toán và anh văn và học giáo lý mỗi thứ 7 từ 1:30 PM - 2:20 PM (free program)