Show Ad

Classifieds Menu


Contact recoverguide@yahoo.com
: La Mirada

Court programs, Vietnamese and English Classes,New Directions (phương hướng mới)

. Nơi đây chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của quí vị.

. Dịch vụ tư vấn do các học viện được đào tạo chuyên nghiệp đãm trách.

Tư vấn giải quyết (sự bất hoà, xung đột) trong gia đình.

Tư vấn cho 1 nhóm hay từng cá nhân.

Xét nghiệm chất ma tuý do Nha chuyển vận (DOT) hoặc không do Nha chuyển vận.

Báo cáo tiến triễn khi cần theo yêu cầu của quí vị thân chủ.

Giá biểu lệ phí nhận trực tiếp, hoặc qua bảo hiểm hay các hình thức khác.

Dịch vụ bảo trợ sau khi chữa trị và bình phục.

Các dịch vụ tư vấn/hướng dẫn cách chế ngự:

_Cơn giận dữ.

_Bạo hành trong gia đình.

_Tư vấn cho các bậc cha mẹ, và gia đình (khi có vấn đề)

Ổn định đời sống vật chất, lạm dụng tự do.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn lấy hẹn, xin gọi: (562)-943-6000.
Vietnamese-Trinh 714-553-0645

Chương trình điều trị bạo lực gia đình